ตรวจสอบสินค้าบนอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตรวจสอบสินค้าบนอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เผยเเพร่: 2020-05-01  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองซานโถวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเที่ยวบินที่ CZ 8355 บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผลการตรวจไม่พบการลักลอบน้ำสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเข้าประเทศ