ตรวจสอบสินค้าบนอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตรวจสอบสินค้าบนอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 251 ครั้ง

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแซ่เย็นจากญี่ปุน เที่ยวบินJL031(โตเกียว) ผลการตรวจถูกต้องตามใบอนุญาต