เปิดตรวจสอบสินค้าปลาสวยงาม นำเข้า ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เปิดตรวจสอบสินค้าปลาสวยงาม นำเข้า ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 407 ครั้ง

 

เปิดตรวจสอบสินค้าปลาสวยงาม นำเข้า ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปลาทะเลมีชีวิต เลี้ยงสวยงาม นำเข้าจากประเทศ ฟิลิปปินส์ และ เคนยา

ปลาน้ำจืดมีชีวิต เลี้ยงสวยงาม(ปลาปอมปาดัวร์) นำเข้าจากประเทศ สิงคโปร์

ผลการตรวจสอบ พบว่าสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด