ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 228 ครั้ง

 

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 05.20น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดจำนวน 14กล่องส่งเป็นกระเบนน้ำจืด60ตัว
ส่งออกไปประเทศญี่อินโดนีเซีย(TG433)บริเวณอาคารตรวจสอบ คลังสินค้าส่งออก(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)และ สป.5