ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 246 ครั้ง

 

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 18.50น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดจำนวน 6กล่องส่งเป็นกระเบนน้ำจืด28ตัว
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น(TG644)บริเวณอาคารตรวจสอบ คลังสินค้าส่งออก(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)และ สป.5