ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 230 ครั้ง

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15.45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเป็นตัวอย่างปะการังเพื่อใช้ในการวิจัย จำนวน 2 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี (LX/181) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(สป.5)จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป