ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 394 ครั้ง

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 5 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย (GA/865) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(ร.9)จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป