ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 272 ครั้ง

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 0.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 4 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง (TG/600) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(ร.9)จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป