ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง 

 เผยเเพร่: 2020-05-01  |  อ่าน: 230 ครั้ง

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 19.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามทะเลมีชีวิต จำนวน 2 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง (HX/780) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(ร.9) และใบรับรองการส่งออกปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์(ปท.2) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป