ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 235 ครั้ง

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 05.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 8 กล่อง เป็นปลากระเบนน้ำจืดทั้งหมด48ตัวส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ (TG403) บริเวณอาคารคลังสินค้าส่งออก(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(ร.9) และใบอนุสัญญา CITES(สป. 5) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป