ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 250 ครั้ง

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 31 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (JL708) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาต(ร.9) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป