ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโก

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโก 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 464 ครั้ง

 

นที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดจำนวน 28 กล่องส่งออกไปประเทศเม็กซิโก (NH/808) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ FSW ต่อไปนที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดจำนวน 28 กล่องส่งออกไปประเทศเม็กซิโก (NH/808) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ FSW ต่อไป