ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศแคนาดา

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศแคนาดา 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 541 ครั้ง

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืดจำนวน 17 กล่องส่งออกไปประเทศแคนาดา(CX/708) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ FSW ต่อไป