ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลรายการกี่ยวกับการทำการประมงในใบคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่าน สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลรายการกี่ยวกับการทำการประมงในใบคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่าน สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 648 ครั้ง

 

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลรายการกี่ยวกับการทำการประมงในใบคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่าน

สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)