เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


[2023-05-23] เปิดตรวจปลาสวยงามส่งออกไปประเทศตุรกี.. [2023-05-21] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-05-17] เปิดตรวจปลาม้าลายมีชีวิต Danio rerio นำเข้าจากประเทศไต้หวัน.. [2023-05-06] เปิดตรวจกระเบนสวยงามมีชีวิต ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้.. [2023-03-27] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจการส่งออกสินค้าส.. [2023-03-21] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดม.. [2023-02-24] เปิดตรวจเต่าแผนที่และเต่าญี่ปุ่นมีชีวิตนำเข้ามาจากประเทศฮ่องกง.. [2023-02-22] รายงานประจำปี 2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.. [2023-02-21] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-19] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

           วันที่ 21 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการเปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8,792 ตัว ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้อง จึงดำเนินการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป