เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า


[2023-05-30] ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2023-05-23] เปิดตรวจปลาสวยงามส่งออกไปประเทศตุรกี.. [2023-05-21] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-05-17] เปิดตรวจปลาม้าลายมีชีวิต Danio rerio นำเข้าจากประเทศไต้หวัน.. [2023-05-06] เปิดตรวจกระเบนสวยงามมีชีวิต ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้.. [2023-03-27] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจการส่งออกสินค้าส.. [2023-03-21] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดม.. [2023-02-24] เปิดตรวจเต่าแผนที่และเต่าญี่ปุ่นมีชีวิตนำเข้ามาจากประเทศฮ่องกง.. [2023-02-22] รายงานประจำปี 2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.. [2023-02-21] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. อ่านทั้งหมด 

เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่

ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ได้ดำเนินการเปิดตรวจ

ปลาสวยงามมีชีวิต นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 กล่อง

ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตาม

ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) จึงดำเนินการ

ตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป