เปิดตรวจสินค้าปลาอะโรวาน่านำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย


[2023-02-24] เปิดตรวจเต่าแผนที่และเต่าญี่ปุ่นมีชีวิตนำเข้ามาจากประเทศฮ่องกง.. [2023-02-22] รายงานประจำปี 2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.. [2023-02-21] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-19] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า.. [2023-02-15] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-02-12] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-01] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-01-28] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-01-22] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2023-01-20] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. อ่านทั้งหมด 

เปิดตรวจสินค้าปลาอะโรวาน่านำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 13 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่

ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ได้ดำเนินการเปิดตรวจ

ปลาอะโรวาน่า นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 15 ตัว

ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตาม

ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) จึงดำเนินการ

ตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป