เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้


[2023-03-21] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดม.. [2023-02-24] เปิดตรวจเต่าแผนที่และเต่าญี่ปุ่นมีชีวิตนำเข้ามาจากประเทศฮ่องกง.. [2023-02-22] รายงานประจำปี 2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.. [2023-02-21] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-19] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า.. [2023-02-15] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-02-12] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-01] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-01-28] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-01-22] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. อ่านทั้งหมด 

เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 1 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่

ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการ

ด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย

การผลิต ได้ดำเนินการสุ่มเปิดตรวจ

ปลาสวยงามมีชีวิต ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ ผลการเปิดตรวจสินค้า

ถูกต้องตามใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)

จึงดำเนินการตรวจปล่อยต่อไป