ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผู้นำเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต


ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผู้นำเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


กดตรงนี้เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม