เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

ได้ดำเนินการเปิดตรวจปลาสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย จำนวน 58 กล่อง น้ำหนัก 190 กิโลกรัม ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ำ (DOF4) จึงดำเนินการตรวจปล่อยต่อไป