เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตได้ดำเนินการเปิดตรวจปลาสวยงามน้ำจืดส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียจำนวน 15 กล่อง ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามใบแจ้งดำเนินการ

ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) จึงดำเนินการให้ส่งออก และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป