ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


[2022-11-30] กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 178 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระรา.. [2022-11-28] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2022-11-17] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า.. [2022-11-14] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2022-11-10] กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 2,108 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระ.. [2022-11-07] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2022-10-29] เปิดตรวจสินค้ากระเพาะปลาริวกิวนำผ่าน.. [2022-10-25] เปิดตรวจปลาสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2022-10-25] เปิดตรวจสินค้าปลาทะเลสวยงามนำเข้า.. [2022-10-21] เปิดจรวจสินค้าหนังกระเบนฟอกส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


เรื่อง...รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง...พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการประมง)