อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้เดินทางมาดูงานส่งออกสัตว์น้ำ


[2022-06-24] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำหนังจระเข้น้ำจืดหมักเกลือส่งออกไปประเทศสิงคโปร์.. [2022-06-24] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย.. [2022-06-16] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกุ้งมังกรนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย.. [2022-06-15] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกออสเตรเลีย.. [2022-06-11] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้าจากไต้หวัน.. [2022-06-10] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเนื้อจระเข้ตากแห้งส่งออกไปยังฮ่องกง.. [2022-06-09] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสวยงามไปประเทศอินโดนีเซีย.. [2022-06-07] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำปลาทะเลสวยงามนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย.. [2022-06-01] ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดประชุมชี้แจงแลำทำความเข้าใจเกี่ยว.. [2022-05-03] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำจระเข้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น.. อ่านทั้งหมด 

อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้เดินทางมาดูงานส่งออกสัตว์น้ำ