ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 535 ครั้ง

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.35 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืด จำนวน 10 กล่อง ที่จะส่งออกไปยังประเทศอียิปต์ (MS961) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และใบอนุญาตน้ำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป