ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอิตาลี

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอิตาลี 

 เผยเเพร่: 2020-05-01  |  อ่าน: 601 ครั้ง

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นหนังปลาปลากระเบนน้ำจืดฟอกจำนวน 1 กล่องที่จะส่งออกไปยังประเทศอิตาลี(CX702) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และใบอนุญาตน้ำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป