ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศอินโดนีเซีย

ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศอินโดนีเซีย 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 643 ครั้ง

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 23.50 น.
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ เป็น ปลาอะโรวาน่ามีชีวิต จำนวน 60 ตัว จากประเทศ อินโดนีเซีย (GA864)
บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าขาเข้า(CI)
ผลการตรวจสอบ พบว่าถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด