วันที่ 25-26 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 25-26 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก 

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 867 ครั้ง

 

        ในวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก