ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561 

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 289 ครั้ง

 

    ด้วยกรมประมงได้พัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร (e-payment) ในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน สำหรับใช้การปฏิบัติราชการในหน้ารับผิดชอบของกรมประมง ได้ดำเนินการออกระเบียบเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ผ่านระบบ FIsheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561