ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ FSW/PSE สำหรับผู้ประกอบการ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ FSW/PSE สำหรับผู้ประกอบการ 

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 464 ครั้ง

 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Post State Measure : PSM) ระยะที่ 2 โดยจะดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ FSW/PSE หลักสูตรสำหรับ ผู้ประกอบการ จำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 4 ห้อง 406 จำนวน 100 ท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่ URL: https://goo.gl/dx9DLh ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน