วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสารตกค้าง(ฟอร์มาลีน)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสารตกค้าง(ฟอร์มาลีน) 

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 253 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้สุ่มตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ ปลากะพงขาว แช่เย็น ส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง(ฟอร์มาลีน) ผลการตรวจสอบ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าว