การประชุมข้อตกลงในการริเริ่มการขนส่งระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา (IICBTA)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมข้อตกลงในการริเริ่มการขนส่งระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา (IICBTA) 

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 369 ครั้ง

 

วันอังคาร ที่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากได้เข้าร่วมประชุม ข้อตกลงในการริเริ่มการขนส่งระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา (IICBTA) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก