แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีพ.ศ.2564-2565


[2021-08-10] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีพ.ศ.2564-2565.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-04-22] วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-07] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-06] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-05] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. อ่านทั้งหมด 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีพ.ศ.2564-2565 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565

สรุปผลการการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2565

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564