ประกาศแจ้งปิดระบบบริการ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศแจ้งปิดระบบบริการ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM)  

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 509 ครั้ง

 

ประกาศแจ้งปิดระบบบริการ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM) เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและปรับโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติม  ในวันพฤหัส ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. - 20.00 น.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมงและขอความร่วมมือผู้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน วันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.