วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.  พลเรือโท  พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2  พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.  พลเรือโท  พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2  พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม 


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.  พลเรือโท  พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2  พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ เรือประมงแพปลา โดยมีผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่อำเภอขนอม  มาร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์ฯ ขนอม เลขที่ 1/2 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช