คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้.. [2020-05-21 ] คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. [2019-01-22 ] ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. [2019-01-16 ] ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชั.. [2019-01-16 ] โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำ.. [2018-04-19 ] จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมห.. [2018-03-13 ] แบนเนอร์.. [2018-02-05 ] ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. [2018-01-23 ] ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจ.. [2018-01-22 ] ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.. [2017-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |  อ่าน: 710 ครั้ง

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางจรีภรณ์  มีศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดนิทรรศการในการเลี้ยงกบในกระชังบก พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามวัตถุประสงค์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลเจ้าตั๊กม้อโจวซือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา