เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้.. [2020-05-21 ] คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. [2019-01-22 ] ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. [2019-01-16 ] ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชั.. [2019-01-16 ] โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำ.. [2018-04-19 ] จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมห.. [2018-03-13 ] แบนเนอร์.. [2018-02-05 ] ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. [2018-01-23 ] ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจ.. [2018-01-22 ] ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.. [2017-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |  อ่าน: 802 ครั้ง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   เปิดตลาดประชารัฐ Green Market 

       วันนี้ (5 ธ.ค. 60) ที่บริเวณตลาดกลางเกษตรบางคล้า นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Green Market สาขาบางคล้า

โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพ่อค้า แม่ค้าผู้มาจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดตลาดประชารัฐฯ
   นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมตลาดชุมชนที่มีอยู่เดิมและให้ขยายพื้นที่จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ได้มีพื้นที่ขายมากขึ้น เกิดการพัฒนาให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายโดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยคำนึงถึงนโยบายรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ที่หลัง และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรม และบูธจำหน่ายสินค้าด้วย
     โครงการตลาดประชารัฐ Green Market สาขาบางคล้า มีผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 190 ร้านค้า  ประกอบไปด้วยของดีอำเภอบางคล้า ผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดภัย อาหารสด อาหารแปรรูป สินค้า OTOP อาหารคาวหวานพร้อมรับประทาน สินค้าสมุนไพร เสื้อผ้าตัดเย็บเอง และสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น