อบรมเลี้ยงปลาในโรงเรียน

อบรมเลี้ยงปลาในโรงเรียน 

 เผยเเพร่: 2020-12-03  |  อ่าน: 83 ครั้ง

 

วันที่ 27 มกราคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมกับนางสาวกานต์รวี  รักผล ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน"โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จ   พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน 20 คน และคุณครูผู้ดูแลโครงการด้านประมง ศกร.ตชด.ป่าหญ้าคา และรร.ตชด.แก่งศรีโคตร
         โดยมี ร.ต.ท. อัครวัฒน์ ศรีโพนทัน ครูใหญ่รร.ตชด. แก่งศรีโคตร เป็นประธานเปิดฝึกอบ และนายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธรและคณะ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมแนะนำให้ความรู้ และนำทีมเด็กๆ เล่นกิจกรรมนันทนาการในครั้งนี้ด้วย
         ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรและบ่อเลี้ยงปลาดุก พร้อมพตท.หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.100  ซึ่งนำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของแปลงเกษตร และบ่อปลา ทางโรงเรียนได้แจ้งปัญหาการเลี้ยง และบ่อปลาชำรุดไม่เก็บกักน้ำ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านแก่งศรีโคตร หมู่ที่ 3 บ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี