ซ่อมแซมแนวเขตอนุรักษ์ฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง      วันที่ 11 มกราคม 2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ออกปฏิบัติงานร่วมกับ ขปพ.ประมง บ้านแหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทำการซ่อมแซมทุ่นแนวเขตอนุรักษ์และป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังประเด็นปัญหาความต้องการของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแหลมทอง มีประเด็นความต้องการสานต่อโครงการเดิม ดังนี้
    1.จัดหาพันธุ์ปลาปล่อยเพิ่มเติม
    2.จัดหาอาหารสำเร็จรูป
    3.จัดเป็นจุดเฝ้าระวัง
ทั้งนี้ หน่วยฯ ได้รับทราบความต้องการ และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป