ไถ่ชีวิต ปล่อยนก ปล่อยปลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และไถ่ชีวิตโค กระบือ จากโรงฆ่า ปล่อยนก ปล่อยปลา สู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บ้านผับแล้ง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน