น้ำท่วมพื้นอำเภอดอนมดแดง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่  29 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของครุภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี โดยปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง