ช่วนน้ำท่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง      วันที่  27 กันยายน 2565 นปจ.เขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในพื้นที่ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ  และพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยสถานการณ์น้ำในชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา