กำหนดเขตรักษารักษาพันธุ์สัตว์น้ำ


กำหนดเขตรักษารักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ นปจ.เขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมกับประมงอำเภอสิรินธร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสิรินธร ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บริเวณหน้าวัดป่าโพธิญาณ ณ วัดป่าโพธิญาณ หมู่ 12 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี ท่านนายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในการประชุม โดยมติในที่ประชุม เห็นชอบให้มีการกำหนดเขตพื้นที่ และออกประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ....