ประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


            หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงการใช้เครื่องมือทำการประมงในช่วงกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และมาตรการอนุรัษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ อบต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี