ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


      วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อน?สิรินธร?(อุบล?ราชธานี)? ร่วมพิธีถวาย?สัตย์?ปฎิญาณ?เพื่อเป็นข้าราชการ?ที่ดีและพลังของแผ่นดิน? เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ?สิรินธร?