ฤดูปลาวางไข่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


      วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวประมงว่ามีการลักลอบใช้แหที่มีความยาวเกินขนาดประกาศกำหนดของกรมประมง  (แหสวรรค์) ทำการในช่วงกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อน?สิรินธร?(อุบล?ราชธานี) จึงร่วมกันวางแผนเข้าตรวจสอบ ตรวจพบมีการลักลอบใช้เครื่องมือดังกล่าวทำการประมงในพื้นที่จริง แต่ขณะเจ้าหน้าจะเข้าแสดงตนเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยเกิดไหวตัวทันทิ้งเครื่องมือ และลงเรืออีกลำหลบหนี้ไป เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือดังนี้
         1.แหสวรรค์ ยาวประมาณ 10 เมตร จำนวน 3 ปาก
         2.เรือเหล็กยาวประมาณ 8 เมตร จำนวน 1 ลำ 
         3.เครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมได้ทำการรื้อถอนแหสวรรค์ จำนวน 14 ปาก นำบันทึกพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนพื้นที่ สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี และได้รือถอนแหสวรรค์ จำนวน 9 ปาก ในเขตพื้นที่ สภ.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี