อบรม ชปพ.ประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)ได้จัดเจ้าหน้าที่และ ชปพ.ประมงบ้านแหลมทอง เข้าร่วมโครงการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)รุ่นที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองที่ ๑ สขป.๘ กรมชลประทาน ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา