รื้อถอนลอบพับ(ไอ้โง่) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการใช้และวิธีการใช้เครื่องมือประมงทำการประมงที่ผิดกฏหมายพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพบการใช้เครื่องมือประมงลอบพับ(ไอ้โง่) และทำการรื้อถอนในพื้นที่ บริเวณลำห้อยอารีย์ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี มีความผิดกฏหมาย พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไข ตามมาตรา  ๖๗(๒) บทกำหนดโทษ ๑๔๗ นำของกลาง ส่ง สภ.เดชอุดม