อบรมนักเรียน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) จัดเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง สัตว์น้ำของไทย มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำกฎหมายประมงที่ควรทราบ
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2  ต.นิคมลำโดมน้อย  อ.สิรินธร จ.อุบลฯ