เครื่องมือโพงพาง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง         วันที่ 16 มี.ค. 65 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ออกตรวจควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
 ผลการปฏิบัตงาน
1. ตรวจพบมีการลักลอบใช้เครื่องมือเฝือกทำการประมงด้วยวิธีการกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ยาวประมาณ 40 เมตร แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าจึงร่วมกันรื้อถอน นำบันทึกรื้อถอนส่งพนักงานสอบสวน สภ.เดชอุดม
2. ตรวจพบมีการลักลอบใช้เครื่องมือโพงพาง ขนาดปากกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร ทำการประมง แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันรื้อถอนนำบันทึกรื้อถอนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี