ชปพ.ประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)ออกปฏิบัติงานร่วมกับ ชปพ.ประมงบ้านแหลมทอง เพื่อควบคุมเครื่องมือประมง เช่น เครื่องมือกางกั้น,อวนลาก,ลอบพับ ในพื้นที่ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี